Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

NAM CHÂU HỘI QUÁN

TRUNG TÂM ẨM THỰC NAM CHÂU HỘI QUÁN        Nam Châu Hội Quán được hình thành từ đầu thế kỉ XIX. Nơi đây từng được xem là một thiết chế văn hoá của làng Nam Trung xưa, là nơi gặp gỡ, giao lưu của các vị quan lại triều Nguyễn từ miền Nam ra làm việc tại kinh đô Phú Xu...
Translate »