Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế
HueTravel Coporation

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ – HUETRAVEL COPORATION

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Đăng ký lần đầu: ngày 30 tháng 12 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ 4 : ngày 09  tháng 07 năm 2014

Giấy phép kinh doanh theo số: 3300100018

Mã số thuế: 3300100018

Tên công ty viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: HUETRAVEL COPORATION

Tên công ty viết tắt: HUETRAVEL

Địa chỉ: 04 Kim Long, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Email: info@huetravel.com.vn * Đt: 0234.3548.992 – 0914005468 * Fax: 0234.3548.992
Nơi Cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH : LÊ THỊ HỒNG MAI
………………………………..

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú/lữ hành…

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

Tên giao dịch: HUETRAVEL COPORATION

Tên viết tắt: HUETRAVEL

Trụ sở chính: 04 Kim Long, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Email: info@huetravel.com.vn * Đt: 0234.3548.992 * Website: www.huetravel.com.vn

Tài khoản ký quỹ số: 178010000007123 

Tại ngân hàng TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN TP HUẾ

Ngành nghề kinh doanh: LỮ HÀNH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA

Ngày cấp: Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Số GP : 46-008 / 2013 / TCDL-GP LHQT

 do TỔNG CỤC DU LỊCH cấp ngày 10/09/2013

………………………………..

 Website : huetravel.com.vn thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ
………………………………..
Theo quy định từ Điều 27 đến Điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
+Hình thức thanh toán: VNĐ
+ Có chính sách đổi/trả/hủy và hoàn tiền
+ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm các mục chính sau:
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Không có
b) Phạm vi sử dụng thông tin: nội bộ công ty
c) Thời gian lưu trữ thông tin: 1 năm
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: tùy thuộc vào từng bộ phận của công ty
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin :
04 Kim Long, Phường Kim Long, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Email: info@huetravel.com.vn * Đt: 0234.3548.992
e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:Không có
f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng :
04 Kim Long, Phường Kim Long, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Email: info@huetravel.com.vn * Đt: 0234.3548.992

Translate »