Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ Link tải Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông : Về việc chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Thông tin cá nhân Thư đề cử, ứng cử Văn bản thành lập nhóm đề cử, ứng cử Thông báo chốt danh sách cổ đông Thông báo đề cử, ứng cử thành vi...
Call Now ButtonTiến Đạt Trần
Translate »