Email:sales@huetravel.com.vn * Phone: 0234 3548992 * Địa chỉ: 04 Kim Long - Tp.Huế

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ

HueTravel Coporation

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

1.Thư Ủy Quyền Tham Dự Cuộc Họp ĐHCĐ Thường Niên 2019

2.Thư Xác Nhận Tham Dự Cuộc Họp ĐHCĐ Thường Niên 2019 

………………………………………………..

Địa chỉ: 04 Kim Long – TP. Huế

Phone: 0234.3548.992

Email: info@huetravel.com.vn

Facebook: huetravelcoporation

About the Author
Translate »
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Huế